INFORMACE - platné !!!

02.04.2018 19:00

STK SKFS nařizuje všem klubům SKFS Vedoucí družstva musí mít u sebe při každém mistrovském utkání k dispozici prohlášení hráčů o jejich zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu ve smyslu § 37 – Lékařská prohlídka, Soutěžního řádu FAČR. Řídící orgán soutěže bude během mistrovských utkání provádět kontrolu těchto prohlášení. V případě nesplnění této povinnosti, budou kluby postiženy pořádkovou pokutou.

Stáhněte si přiložený formulář, vytiskněte, vyplňte, podepište a přineste sebou na trénink dne 00.00.2018. Děkuji

Potvrzení_o_zdravotní__způsobilosti.doc (27648)

!!! současná potvrzení jsou platná pro rok 2017, nové až od zimní přípravy 2018 !!!

—————

Zpět