Proč hodnotíme

Důvodem je především snaha o to, aby kluci nezaspali, když se jim daří nebo aby věděli, že se něco nepovedlo. Nejde o srovnání mezi jednotlivci, ale o motivaci. Aby příště chtěli dostat ještě lepší známku.


Stupnice

1 - Absolutně nadstandardní výkon, který se povede opravdu jen málokdy

2 - Velmi dobrý výkon, kdy hráč zahraje lépe než jindy

3 - Dobrý výkon, bez výjimečných okamžiků a bez větších chyb

4 - Podprůměrný výkon se zásadními osobními chybami

5 - Velmi nedůsledný výkon, hra bez zápalu, citelné oslabení vlastního týmu